Metodické zaměření

Metodické zaměření na funkční diagnostiku a terapii v rozsahu magisterského, postgraduálního a doktorského studia se zaměřením na:

 •   Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci (dle prof. Pavla Koláře).
 •   Vojtova metoda reflexní terapie pro dospělé (dle prof. Václava Vojty).
 •   Kloubní manipulační léčbu a techniky měkkých tkání (dle prof. Karla Lewita).
 •   Principy proprioceptivní neuromuskulární facilitace.
 •   Vegetativní nervový systém, břišní orgány a psychosomatiku.
 •   Preventivní lékařství a ergonomii
 •   Tělesnou výchovu a sport.
 •   A další … (kinesiotejping)

Terapeutické zaměření

Terapeutické zaměření na diagnózy poruch pohybového systému, neurologické diagnózy i profesionální sportovce:

 •   Vadné držení těla a bolestivá záda, skoliózy, výhřezy meziobratlových plotének a další akutní i chronická poškození pohybového aparátu vč. svalového přetížení a svalových dysbalancí aj.
 •   Centrální i periferní nervové parézy a další neurologická onemocnění.
 •   Korekce neideálních pohybových vzorů, odstraňování bolestivých bodů ve svalech, zvyšování fyzické a psychické výkonnosti a preskripce vhodné pohybové zátěže hobby i profesionálních sportovců.
 •   Korekci ergonomie práce i sportovního vybavení.
O mně   |   Vzdělání   |   Zkušenosti   |   Kurzy a stáže   |   Publikace

 

O mně

Ke kariéře fyzioterapeuta mne dovedlo sportovní „dětství“ strávené v podhůří Jesenických hor. Před 20 lety jsem začal v Brně studovat Fyzioterapii a učitelství Tělesné Výchovy na Masarykově Univerzitě. Původní záměr zapsat se ke studiu jak na Lékařské, tak na Pedagogické Fakultě a později si vybrat to zajímavější vyústil v paralelní studium obou oborů. Tak se třífázový sportovní trénink v triatlonu plynule proměnil v řadu jiných pohybových a studijních aktivit.

Další specializace již patřila oboru fyzioterapie a preventivního lékařství. Nejprve v oblasti funkční myoskeletální medicíny – techniky diagnostiky a terapie měkkých tkání pohybového systému a kloubní manipulace (lektorská úroveň). V Univerzitní Nemocnici u sv. Anny jsem se stal součástí teamu zaměřeného na fyziologii tělesné zátěže a preskripci vhodné pohybové léčby a následně jsem se v rámci doktorské práce zabýval oblastí neurorehabilitace – diagnostiky a terapie autonomních (vegetativních) poruch (Parkinsonova nemoc, Roztroušená Skleróza Mozkomíšní, Cévní Mozkové Příhody). Zásadní motivací tohoto období byla pro mne výuka studentů Lékařské Fakulty a poté Fakulty Sportovních Studií Masarykovy Univerzity v předmětech Kineziologie, Fyziologie tělesné zátěže, Teorie sportovního tréninku a Diagnostiky a terapie poruch pohybového systému.

V tomto období jsem si začal plně uvědomovat limity „standardní“ fyzioterapie diktované ekonomickými oddělení zdravotních pojišťoven. Po několika letech hledání možností seberealizace ve zdravotnických zařízeních v České Republice, dalších evropských zemí (Anglie, Španělsko) i na středním východě (Spojené Arabské Emiráty, Saudská Arábie) a v Asii (Japonsko) jsem se vrátil plný naděje zpět domů, abych se dále věnoval práci v oboru Fyzioterapie a Rehabilitace.

Od května 2017 nabízím své služby v privátním zdravotnickém zařízení Fyzioterapie Petr Pospíšil. Těším se na Vaši návštěvu a věřím, že budu schopen pomoci koordinovat Vaši energii k dosažení plné životní harmonie a zvýšení sportovní či pracovní výkonnosti.

O mně   |   Vzdělání   |   Zkušenosti   |   Kurzy a stáže   |   Publikace

 

Vzdělání

2004–2010

Postgraduální doktorské studium (Ph.D.)
Hygieny a Preventivního Lékařství

Dizertační práce: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (Sclerosis Multiplex, Parkinsonova nemoc, Cévní mozková příhoda)
Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

2002–2004

Magisterský studijní program specializace ve zdravotnictví
Léčebná Rehabilitace a Fyzioterapie

Diplomová práce: Variabilita srdeční frekvence u pacientů se Sclerosis Multiplex
Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

3–5/2003

Specializační studium fyzioterapie
Manipulační kloubní techniky

Jeden semestr studia na Univerzitě ve Vigu,
Univerzitní škola fyzioterapie v Pontevedra, Španělsko
www.uvigo.es

9/2001–8/2002

Studium angličtiny jako cizího jazyka
Profesionální úroveň (“Cambridge Proficiency Level”)

Tři semestry studia v “Kent Adult Education Centre”, Folkestone, Velká Británie www.apps.kent.gov.uk

1997–2001

Magisterský studijní program
Učitelství Biologie a Tělesné Výchovy

Dipl. práce: Objasnění vztahu mezi odchylkami od správného drženi těla a stavem svalového aparátu ve vybrané skupině dětí staršího školního věku.
Masarykova Univerzita, Pedagogická Fakulta, Brno
www.ped.muni.cz

1997–2000

Bakalářský studijní program specializace ve zdravotnictví
Léčebná Rehabilitace a Fyzioterapie

Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

O mně   |   Vzdělání   |   Zkušenosti   |   Kurzy a stáže   |   Publikace

 

Zkušenosti

Klinické

2016–2017 Fyzioterapeut na privátní klinice Fyzioterapie Jakuba Veškrny, Brno.
2014–2016 Ředitel Rehabilitačního oddělení/ Fyzioterapeut v American Hospital Dubai, Spoj. Arabské Emiráty.
2013–2014 Vedoucí zdravotnického personálu / Fyzioterapeut v Czech Rehabilitation Centre (CRC), Riyadh, Saudská Arábie.
2012–2014 Fyzioterapeut / Odborný garant v Soukromém zdravotnickém zařízení, Fit4all Centrum, s.r.o., Brno.
2012–2014 Fyzioterapeut / Odborný garant ve vlastním nestátním zdravotnickém zařízení – ambulance fyzioterapie, Brno.
2011–2013 Fyzioterapeut v nestátní zdravotnickém zařízení Chironax Invest, s.r.o., Brno.
2010–2011 Fyzioterapeut na soukromé klinice LOGO, s.r.o., Brno.
2004–2010 Fyzioterapeut / Zást. vedoucího nelékařského zdravotnického personálu ve Fakultní Nemocnici u sv. Anny, Klinice funkční diagnostiky a rehabilitace, Brno.

Akademické

2010–2012 Odborný asistent /Fyzioterapeut na Fakultě Sportovních Studií MU, Brno.
2009–2013 Lektor v akreditovaných kurzech MZ ČR: ”Terapie funkční ženské sterility dle L. Mojžíšové” a ”Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy (Manuální Terapie) pro fyzioterapeuty”.
od 2008 Člen Atestační Komise MZ ČR pro fyzioterapii.
2002–2010 Odborný asistent na Lékařské Fakultě, MU, Brno.
O mně   |   Vzdělání   |   Zkušenosti   |   Kurzy a stáže   |   Publikace

 

Absolvované kurzy a stáže

Vertebroviscerální vztahy a jejich využití v klinické praxi,
Kurz P. Bitnara (2018).

Terapie Trigger pointů,
Kurz P. Bitnara (2017).

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace,
Certifikovaný kurz P. Koláře (2015).

Basic Life Support,
American Heart Association (2014).

Aplikace vývojové kineziologie dle prof. Vojty v dospělém věku,
Certifikovaný kurz (2012).

Reflexní zónová terapie chodidla dle H. Marquardt,
Certifikovaný kurz - část „A“ (2012).

International Classification of Function, Disability and Health,
Certifikovaný kurz (2012).

Medical Taping Concept,
Certifikovaný kurz L. Kréstové (2011).

Proprioceptivní Neuromuskulární Facilitace,
Certifikovaný kurz P. Bastlové (2011).

Univerzitní výzkumná kooperace s Tohoku University,
Sendai, Japonsko (2009).

Manuální Lymfatická Drenáž - dr. Vodder School Austria,
Certifikovaný kurz - část „A“ (2009).

Projekt inovace pregraduálních studijních programů Masarykovy Univ. na Univ. of Northumbria,
New Castle, U.K. (2007).

Vyzvané přednášky na University of Vigo,
Escuela Universitaria de Pontevedra, Španělsko (2006).

Mobilizace žeber dle L. Mojžíšové,
Certifikovaný kurz (2006).

Měkké a mobilizační techniky dle prof. Lewita,
Certifikovaný kurz (2005).

Fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a fyzioterapie „ FIMEGA“,
Pontevedra, Španělsko (2005).

O mně   |   Vzdělání   |   Zkušenosti   |   Kurzy a stáže   |   Publikace

 

Publikace

Pospíšil, P. (2015) Physiotherapy at the American Hospital Dubai. MEDtalk, American Hospital Dubai, Dubai, s. 5.

Bernaciková, M. et al. (2013) Regenerace a výživa ve sportu. 1. vyd., Masarykova Univerzita, Brno, 250 stran. (Kapitola v knize).

Dobeš, M., Michková, M., Pospíšil, P. et al. (2011) Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy (Manuální Terapie) pro fyzioterapeuty. 1. vyd., Domiga, s.r.o., Horní Bludovice, 76 stran.

Pospíšil, P., Beránková, L., Řezaninová, J. (2011) Alternatives of Non-pharmacological and Non-invasive Regulation of Autonomic Nervous System in Sportsmen. Medicina Sportiva.

Pospíšil, P., Konečný, L., Katzer, L. et al. (2010) Cardiovascular Parameters and Baroreflex Sensitivity in Parkinson’s Disease. Scripta Medica, 15 s.

Pospíšil, P., Konečný, L., Tarasová, M. et al. (2010) Heart Rate Variability in Chronic Phase after Ischemic Cerebrovascular Stroke. Supplementum Cor et Vasa.

Pospíšil, P., Al-Fadhli, A., K., Konečný, L. et al. (2010) Autonomní dysfunkce u pacientů 2-4 roky po ischemické cevní mozkové příhodě. In XVII. Sjezd Společnosti Rehabilitační a Fyzikální Medicíny. Praha: Společnost Rehabilitační a Fyzikální Medicíny.

Pospíšil, P., Konečný, L., Katzer, L. et al. (2009) Baroreflex Sensitivity in Parkinson‘s Disease. In: Halberg, F., Kenner, T., Fišer, B. et al. (eds.) Non-Invasive Methods in Cardiology. Brno, Czech Republic: NCO NZO a LF MU, 2009, 1. vyd., s. 388-402.

Pospíšil, P., Konečný, L., Katzer, L. et al. (2009) Autonomní nervový systém a pánevní dno. In: Motorika a Myoskeletální Medicína. Bratislava: SMSM, 2009, 1. vyd., s. 10-11.

Konečný, L., Pospíšil, P., Anbais, F., H. et al. (2009) Baroreflex Sensitivity in Multiple Sclerosis. In: XVI. Sjezd Společnosti Rehabilitační a Fyzikální Medicíny. Praha: Společnost Rehabilitační a Fyzikální Medicíny, 1. vyd., s. 65.

Pospíšil, P., Konečný, L., Vank, P. et al. (2008) Autonomic Dysfunction and Progression of Parkinson’s Disease. Scripta Medica, 82/4, s. 95-103.

Pospíšil, P., Konečný, L., Vank, P. et al. (2008) Autonomic nervous system in Parkinson’s disease. In Halberg, F., Kenner, T., Fišer, B. et al. (eds.) Non-Invasive Methods in Cardiology. Brno: NCO NZO a LF MU, s. 288-297.

Konečný, L., Pospíšil, P., Anbais, F., H. et al. (2008) Baroreflex Sensitivity in Multiple Sclerosis. Scripta Medica, 82/4, s. 87-95.

Tarasová, M., Bártlová, B., Nosavcovová, E., Al-Fadhli, A., K., Pospíšil, P. et al. (2008) Effectiveness of Physiotherapy in Acute Phase of Stroke. Scripta Medica, 82/3, s. 185-194.

Ceník

  Vstupní diagnostika & úvodní ošetření 50–60 min 1000,- Kč
  Fyzioterapie 50–60 min 1000,- Kč
Kinesiotejping (materiál nad 50 cm včetně aplikace) 2,- Kč / cm
Dárkový poukaz na 5 terapií včetně vstupní diagnostiky 5000,- Kč
Další specifické fyzioterapeutické služby smluvní cena

Kontakt a ordinační doba

NZZ Fyzioterapie Petr Pospíšil

Tkalcovská 351/3, 602 00 Brno
Tel.: +420 608 88 18 78
IČO 69200441
Číslo účtu: 2501206874/2010
Email: petr.pospisil{at}fyzioterapiebrno.cz

Ordinační doba

Po 8:30−16:30
Út 7:30−10:30
St 8:30−18:30
Čt 7:30−10:30
Pá 7:30−14:30

Vytvořit rezervaci